Er der et bæredygtigt fødevaremarked i Danmark? Se mere hér

På det seneste er der blevet offentliggjort en del forskning og andre arbejder som vedrører markedet for bæredygtige fødevarer i Danmark. Meget interessant fordi resultaterne viser med al mulig tydelighed, at vi ikke kan blive ved med at forbruge som vi har gjort hidtil.

Det er der mange, der allerede har fundet ud af, og som er gået over til at købe flere og flere bæredygtige fødevarer, som f.eks økologiske produkter og lokalt producerede varer.

Men hvad siger tal og prognoser for 2024? Hvordan ser danskernes situation ud?

I denne artikel giver vi dig et overblik over situationen - velkommen til!

Er der et bæredygtigt fødevaremarked i Danmark? Se mere hér

Oversigt over markedet for og definition af bæredygtige fødevarer

Markedet for bæredygtige fødevarer i Danmark oplever i øjeblikket, som det har været en tid, en stigende efterspørgsel. Danskerne er begyndt for alvor at prioritere produkter fremstillet under hensyntagen til miljø og dyrevelfærd, samt ansvar over for de kommende generationer.

Bæredygtige fødevarer omfatter ofte økologiske produkter, varer som er produceret lokalt og produkter med mindre emballage. Der er også et øget fokus på muligheden for at kunne spore varerne fra producent til salg, og på at hele fødevarekæden bør opfylde forbrugernes krav om ansvarlighed ved ikke at feje noget ind under gulvtæppet.

Markedets størrelse, vækst og værdi

I 2024 udgør omsætningen på det danske fødevaremarked 23,04 mia. dollars og forventes at vokse med næsten fem procent årligt frem til 2028.

Det største segment er kød med en omsætningsvolumen på 4,91 mia. dollars i 2024. Hver persons forbrug vil i gennemsnit være opgjort til 3.879 dollars.

Salg foretaget online forventes at udgøre 5,1% af den samlede omsætning på fødevaremarkedet i 2024. Markedets totale værdi forventes at nå 4.063 millioner kg i 2028 med en vækst på 3,2% i 2025. Volumen per person forventes at være over 615 kg i gennemsnit i 2024.

Hvordan det ser ud for 2024

Der er flere tendenser i forbrugernes købsadfærd af fødevarer, som ser ud til at konsolidere sig i 2024. Her kommer en liste over nogle af de mest interessante:

Stigning i online salg:
Andelen af fødevarer, som bliver købt online, forventes at stige markant i 2024. Med en forventet andel på 5,1% af den samlede omsætning, indikerer dette en øget accept af og tillid til online køb af fødevarer blandt forbrugerne.

Vækst i indkøb af økologiske fødevarer:
Det er især kød, grøntsager, frugt og nødder, mælkeprodukter og kornvarer som danskerne køber ind. Dette er tegn på, at danskerne ønsker at værne om deres sundhed.

Eller er det? Ser vi nærmere på resultaterne, kommer det også frem, at grupper som hurtigmad og sukker- og fedtholdige snacks også stiger, de sidste relativt kraftigt. Så samtidig med at vi ser et øget fokus på sunde varer, giver danskerne altså ikke slip på deres fastfood, chips, slik og kage.

Flere restaurantbesøg etc.:
Stadig flere vælger at lade andre lave maden for sig, enten fordi de vælger en færdigret fra gastronomien, køber fastfood eller går ud at spise.

Disse tendenser indikerer, at der i dag lægges større vægt på bekvemmelighed end før, samt at overvejelser vedrørende fødevarernes bæredygtighed samt danskernes sundhed generelt i højere grad indgår i valget af fødevarer.

Vores vaner og præferencer som forbrugere

Mad er mere end blot brændstof. Det er en integreret del af den danske kultur, af vores traditioner og identitet. At ændre madvaner kan være en stor udfordring, da det ikke bare er at bryde op med de vaner, vi har tillagt os.

Nej, det at ændre vaner handler om at tage afsked med det, som er skadeligt, for os og for Jorden, og samtidig bevare forbindelsen til vores fortid og vores kulturelle rødder.

For eksempel kan smage og konsistenser, vi har været vant til i årevis, være så dybt forbundet med vores kulturelle identitet, at det at prøve at ændre dem uden at tilbyde et værdigt alternativ kan føles som at miste en del af os selv, en del af vores identitet.

Et helt banalt eksempel kunne være at ønske at erstatte anden til jul med tofu uden at tænke over, at kødet er så meget mere end blot en energikilde.
Det ville ikke være det samme...

Hvad har indflydelse på vores valg?

Når vi træffer beslutninger om vores madvalg, påvirkes vi af en række faktorer, som spænder fra sundhedsmæssige overvejelser til sociale og miljømæssige hensyn.

Sundheds- og ernæringsmæssige overvejelser:
Vi tager hensyn til vores sundhed og ernæring, når vi vælger, hvad vi spiser. Ofte vil vi vælge fødevarer, som er rige på næringsstoffer og undgå dem med meget sukker, salt eller mættet fedt.

Ofte, men som vi allerede har set, langt fra altid.

Miljømæssige hensyn og CO2-fodaftryk:
Stigende miljømæssige bekymringer fører til, at flere forbrugere overvejer den miljømæssige påvirkning af deres madvalg. Dette inkluderer fødevarer, som bliver produceret med henblik på lavere CO2-udledning, samt støtte til bæredygtige produktionssystemer.

Gennemsigtighed og sporbarhed af fødevarekilder:
Forbrugere ønsker i stigende grad at vide, hvor deres mad kommer fra, og hvordan den er blevet produceret. Gennemsigtighed og sporbarhed af vores fødevarer bliver derfor vigtige faktorer, når vi træffer beslutninger om indkøb.

Dyrevelfærd og fair trade-praksis:
Større opmærksomhed i forhold til dyrevelfærd fører til, at vi som forbrugere gerne vælger fødevarer fremstillet med respekt for dyrene og under forhold, som sikrer retfærdige priser og arbejdsforhold for landmændene.

Hvor er der vækstmuligheder og plads til innovation?

Der er mindst to områder med vækstmuligheder og plads til innovation i fødevareindustrien:

1. Vertikale landbrug og præcisionslandbrug åbner op for en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion.

2. Udviklingen af nye fødevareprodukter og kategorier tager forbrugernes stigende efterspørgsel efter sundere og mere miljøvenlige valgmuligheder seriøst.

Derudover er der stadig yderligere lag i befolkningen, hvor der er behov for adgang til kvalitetsfødevarer. Der er dermed behov for konstant udvikling på fødevareområdet.

Konklusion

De centrale tendenser og udfordringer, som præger fødevareindustrien i Danmark i 2024 er generelt set:

  • Fokus på kvalitetsmæssigt bedre fødevarer
  • Konstant vækst inden for online handel
  • Fokus på sundhed og ernæring - og samtidig øget forbrug af søde og fede sager, samt af færdigmad
  • Større betydning af gennemsigtighed og sporbarhed

Samlet set indikerer disse tendenser, at fødevareindustrien i Danmark gennemgår en periode med forandring og tilpasning, hvor bæredygtighed, sundhed (og ret til ikke at være sund når det passer os) samt gennemsigtighed spiller en central rolle i fremtidens Danmark.

Kildemateriale:

Københavns Universitet (https://nyheder.ku.dk/tema_fremtidens_mad/)
Landbrug og Fødevarer (https://lf.dk/viden-om/baeredygtighed/)

CBS.dk (https://www.cbs.dk/cbs-agenda/indsatsomraader/groen-omstilling/nyheder/hvordan-opnaar-baeredygtig-foedevarefremtid-innovation)
Statista (https://www.statista.com/outlook/cmo/food/denmark, https://www.statista.com/statistics/1265473/denmark-revenue-total-food-market/)

Forskning i det bæredygtige fødevaremarked i Danmark for